Inžinierske siete

Inžinierske siete

Ekologické stavby

Ekologické stavby

Zemné práce

Zemné práce

Pozemné objekty

Pozemné objekty

VODING plus s.r.o.

Spoločnosť vznikla  zápisom do obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica 20.2.2004. Vo februári 2006 spoločnosť VODING plus založila dcérsku spoločnosť TERRA PRESS s.r.o., ktorej náplňou práce je realizácia inžinierskych sietí bezvýkopovými technológiami a v máji toho istého roka získala na základe certifikačného auditu vykonaného certifikačným orgánom Perfekt Quality Mark certifikát systému riadenia kvality v zmysle STN EN ISO 9001 / ISO 9001 : 2000.

TERRA PRESS s.r.o.

Spoločnosť bola založená ako dcérska spoločnosť stavebno – inžinierskej firmy VODING plus s. r. o. zápisom do obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica 10. 2. 2006. Činnosť spoločnosti je zameraná na realizáciu inžinierskych sietí bezvýkopovou technológiou.