Zemné práce

Všetky zemné práce ako výkopy líniových stavieb, stavebných jám, základov, úpravy terénu, spevnené plochy, parkovacie plochy a podobne sú spoločnosti schopné zabezpečovať svojimi stavebnými kapacitami.