Realizačná činnosť spoločností je zameraná na pôsobenie v stavebníctve s dôrazom na:

 • Inžinierske siete (výkopovými a bezvýkopovými technológiami):
  • Kanalizačné siete
  • Vodovodné siete
  • Optické siete
 • Ekologické stavby:
  • Čistiarne odpadových vôd
 • Zemné práce:
  • Výkopové práce
  • Úpravy terénu
  • Spevnené plochy:
   • Zámkové dlažby
   • Betónové
   • Asfaltové
  • Parkovacie plochy
  • Chodníky
 • Pozemné objekty:
  • Realizácia jednoduchých stavieb
  • Rekonštrukcia a úpravy stavebných objektov

Uvedené druhy prác je spoločnosť schopná zabezpečovať na kľúč svojimi výrobnými kapacitami.