Vodovodné siete

Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich vodovodných sietí je od samého vzniku hlavnou činnosťou obidvoch spoločností. Počas svojej existencie sa skĺbeným osvedčených pracovných postupov a nových technológií za použitia špičkového strojného vybavenia vypracovali na úroveň, ktorá umožňuje realizovať stavby v najvyššej kvalite a spokojnosti investorov.