Optické siete

Budovanie optických trás tvorí okrajovú náplň činnosti spoločností s obmedzením na vykonávanie výkopových a zemných prác, pokládku chráničiek pre optické káble, telekomunikačných šácht, markerov a konečné úpravy terénu.