Pozemné objekty

Spoločnosti svoje kapacity využívajú aj pri realizácii a rekonštrukcii jednoduchých pozemných stavieb.