Inžinierske siete

Realizácia inžinierskych sietí tvorí hlavnú pracovnú náplň spoločností. Kým spoločnosť VODING plus s.r.o, pôsobí so zameraním na výstavbu inžinierskych sietí klasickými výkopovými metódami, spoločnosť TERRAPRESS s.r.o., sa špecializuje na realizáciu inžinierskych sietí bezvýkopovými technológiami.