Kanalizačné siete

Popri výstavbe vodovodov je druhou hlavnou činnosťou výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich kanalizačných sietí. Tak isto ako pri vodovodoch aj stavby kanalizačných systémov zabezpečujú spoločnosti na kľúč svojimi výrobnými kapacitami.