Referencie VODINGplus
STAVBAOBJEDNÁVATEĽ
Ráztoka kanalizácia a GO vodovoduObec Ráztoka
Pitná voda, Lukavica rozšírenie vodovod. SieteObec  Lukavica
Lyžiarsky areál Malachov, voda, kanalizáciaSKI Centrum Malacov s.r.o
Oprava vodovodnej prípojkySSE Žilina
Vodovodná prípojka ČS PHM  KostiviarskaConstruct s. r. o. Lučenec
Separačná nádrž v PS 24 Dolná StrehováSlovnaft a.s. Bratislava
Vodovodná prípojka pre polyfunkčný domENERGO B. Bystrica a.s.
Dažďová kanalizácia Donovaly                                     GOIMPEX BRATISLAVA
Kanalizácia Čebovce                                                      ACCORD s.r.o., B.Bystrica
Kanalizácia Lukavica                                                     Obec Lukavica
Zdvojenie vod. Potrubia Hrachovo                                StVS a.s. B.Bystrica
Kanalizácia Kremnička                                                  KASIOPEJA s.r.o. B. Bystrica
Separačná nádrž Dolná Strehová                                   SLOVNAFT a.s. Bratislava
Rekonštrukcia infraštr. Obce Kováčová                        Obec Kováčová
Kanalizácia Lukavica                                                     Obec Lukavica
Úpravňa vody Jasenie, Predajná, Nemecká                   StVS, a.s. B. Bystrica
Dispečing pitnej vody Rimavská Sob.                           StVS a. s. B. Bystrica
Kanalizácia Lukavica                                                     OÚ Lukavica                                                   
Kanalizácia Lukové                                                      MÚ Zvolen
Vodovod JasenieStVS a. s. B. Bystrica
Kanalizácia LukovéStVS a. s. B. Bystrica
Vodovod Vlkanová                                                      StVS a. s. B. Bystrica
SANET do škôlSANET Bratislava
Kanalizácia HrochoťOÚ Hrochoť
Kanalizácia Donovaly                                                   GOIMPEX BRATISLAVA
Kanalizácia Lukavica                                                   Obec Lukavica
Kanalizácia Hrochoť                                                     Obec Hrochoť
Kanalizácia Hrochoť                                                     Obec Hrochoť
Kanalizácia Lukavica                                                    Obec Lukavica
Optická sieťTechnická univerzita Zvolen
Kanalizácia Lukové                                                       StVS a. s. B. Bystrica
Prekládka vodovoduRENOVIA Zvolen
Oprava vodovodu PD Lieskovec
Kanalizácia Jesenského ulica ZvolenTERRAPRESS B. Bystrica
Kanalizačná prípojka                                                      p. Hlásnik Predajná
Rekonštrukcia vodovoduRENOVIA Zvolen
Prekládka kanalizácie Obec Hrochoť
Prepoj vodovodných potrubíHOFATEX a. s. B. Bystrica
Kanalizácia HrochoťObec Hrochoť
Kanalizácia, vodovod pre IBV MedzibrodObec Medzibrod
Kanalizácia DonovalyGOIMPEX Bratislava
Kanalizácia, vodovod pre IBV MedzibrodOU Medzibrod
Oprava kanalizácie THK 27SBD B. Bystrica
Chemická kanalizácia pre Hofatex B. BystricaHOFATEX B. Bystrica
Vodovodná prípojka k RD B. Bystrica – Podlavice      p. Turčan B. Bystrica
Oprava kanalizácie Jesenského ul. ZvolenTERRAPRESS B. Bystrica
Vodovodná prípojka k rekreačným chatám               p. Štofan Králiky
Oprava vodovodu pre Hofatex B. BystricaHOFATEX B. Bystrica
El. prípojka k ČS Slovenská ĽupčaStVS B. Bystrica
Merný objekt ČOV LukovéStVS B. Bystrica
Odľahčovacia stoka ZvolenStVS B. Bystrica
Odľahčovacia komora OK5 ZvolenStVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Tisovec    StVS B. Bystrica
Dažďová kanalizácia pre Obec MedzibrodOU Medzibrod
Vodovodná a kanalizačná prípojka DonovalyGOIMPEX Bratislava
Oprava vonkajšej a vnútornej kanalizácieSpol. vlastníkov Horné Záhrady
Priechod oprava kanalizácieOU Priechod
Vodovodná a kanalizačná prípojka pre RDMUDr.Sopko 
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Brezno    StVS B. Bystrica
IS pre RD Moskovská ul.Ing. Karabinoš
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Hriňová    StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Zvolen    StVS B. Bystrica
Drenáž CBA Breznop.Šiklošiová
Oprava kanalizácie Malachovská cestaStVPS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Handlová    StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory Prievidza    StVS B. Bystrica
Vodovodná prípojka Dolná TrnávkaObec Dolná Trnávka
Rekonštrukcia rozvodu priemyselnej vodyTERRAPRESS B. Bystrica
Rekonštrukcia rozvodu vodyTERRAPRESS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory KL, ZH, RSStVS B. Bystrica
Odvodňovacia drenáž MedzibrodBioren BB Bratislava
Odstránenie humusového horizontu IS KováčováStavebný holding Bratislava
Prekládka rozvodov termálnej vody IS KováčováSIBAREAL Bratislava
Oprava kanalizačnej šachty GOIMPEX Bratislava
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory DetvaStVS B. Bystrica
Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie HandlováTMG Prievidza
Rozšírenie verejného vodovodu ZvolenStVS B. Bystrica
Rekonštrukcia rozvodov priemyselnej vody ŠtúrovoTRRAPRESS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory LučenecStVS B. Bystrica
Kanalizácia LučenecStVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory LučenecStVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory V. KrtíšStVS B. Bystrica
Kanalizačná prípojka Zvolenská SlatinaLekáreň Slatina
Odvedenie banských vôd Nová BaňaRudné Bane B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory LpV, ValaskáStVS B. Bystrica
Vodovod pre zasnežovanie DonovalyGOIMPEX Bratislava
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory DudinceStVS B. Bystrica
Kanalizácia Shopping terminal B. BystricaBielostav B. Bystrica
Preložka vodovodu Slatinský DvorCorsan Corviam Bratislava
Hydrofórová stanica HrachovoStVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory B. BystricaStVS B. Bystrica
Oprava užitkového vodovodu Obec Medzibrod
Oprava a odrenážovanie zasnežovania GOIMPEX Bratislava
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory B. Bystrica StVS B. Bystrica
Detský zážitkový park Fun Arena Donovaly
Oprava rozvodov požiarnej vody ÚnVT B. Bystrica
Výkopové práce IBV Dúbrava Medzibrod p. Kamrla Detva 
Brezno, ŠLN Verejný vodovod StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a odľahčovacie komory B. Bystrica StVS B. Bystrica
Rekonštrukcia rozvodov vody Ladomerská Vieska   TERRAPRESS B. Bystrica
Brezno prepojenie na VDJ Podkoreňová StVS B. Bystrica
VD Tekovské Nemce – oprava ovládania uzáveru dnového výpustu  StVS B. Bystrica
Rakytovce VDJ a rozvodné potrubie ACCORD stavebná kancelária B. Bystrica
Oprava vnútornej kanalizácie v bytovom domeSVP a NP Concordia B. Bystrica
Tisovec rekonštrukcia výustí z OK StVS B. Bystrica
Výmena požiarnych hydrantov SSE Distribúcia Žilina
Sondy dažd'ová kanalizáciaSSE Distribúcia Žilina
Práce na údržbe vlekovGOIMPEX Bratislava
Rakytovce VDJ a rozvodné potrubieACCORD B. Bystrica
Polomka rekonštrukcia vodovoduStVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a OK Nová BaňaStVS B. Bystrica
Kanalizácia Krupina zberač C a OKFERMONT Bratislava
Polichno, DVZ rozvodné potrubieStVS B. Bystrica
Údržba zasnežovaniaGOIMPEX Bratislava
Dažďová kanalzácia ABSSE Distribúcia Žilina
Badín Zokruhovanie vodovodu SO 01StVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a OK B. ŠtiavnicaStVS B. Bystrica
ČOV R. Sobota skládka odvodneného kaluStVS B. Bystrica
Polichno, DVZ rozvodné potrubieStVS B. Bystrica
Verejné kanalizácie a OK Banská ŠtiavnicaStVS B. Bystrica
Rakytovce VDJ a rozvodné potrubieACCORD B. Bystrica
ČOV R. Sobota skládka odvodneného kaluStVS B. Bystrica
Inžinierske siete lyžiarske stredisko DonovalyGOIMPEX Bratislava
KanalizáciaObec Podbrezová
Výmena požiarneho hydrantuSOŠ B. Bystrica
Dažďová kanalizáciaObec Oravce
Dažďová kanalizácia etapa 2Obec Oravce
Verejné kanalizácie a OK NovákyStVS B. Bystrica
Referencie TERRAPRESS
STAVBAOBJEDNÁVATEĽ
Lučenec – obnova vodovodnej sieteStVS B. Bystrica
Banská Štiavnica – rekonštrukcia potrubia VDJ HájikStVS B. Bystrica
Zvolen – rekonštrukcia vodovodu Viktória – 29. augustaStVS B. Bystrica
Zvolen – rekonštrukcia vodovoduStVS B. Bystrica
Krupina – rekonštrukcia vodovoduStVS B. Bystrica
Banská Bystrica – rekonštrukcia stoky AM 2 – 1StVS B. Bystrica
Zvolenská Slatina – rekonštrukcia vodovoduStVS B. Bystrica
Zvolen – Rekonštrukcia vodovoduStVS B. Bystrica
Lučenec – rekonštrukcia vodovodu Panické DravceStVS B. Bystrica
Žiar Nad Hronom – rekonštrukcia rozvodov užitkovej vodyDALKIA a. s.
Žarnovica – Rýchlostná cesta R1EUROVIA a. s.
Lučenec – rekonštrukcia vodovoduStVS B. Bystrica
Krupina – rekonštrukcia rozvodov vody Way IndustriesWAY a.s.
Zvolen – rekonštrukcia vodovodu Jesenského ul.StVS B. Bystrica
Podbrezová – VDJ Pod Dielom – prívodné potrubieStVS B. Bystrica
Rekonštrukcia vodovodu – RenoviaRENOVIA s.r.o.
Zvolen – rekonštrukcia vodovodu Jesenského ul.StVS B. Bystrica
Vrútky – rekonštrukcia vodovodu ul. Čachovský radTURVOD a.s.
Zvolen rekonštrukcia potrubiaCC DEVELOPMENT
Rekonštrukcia prepojenia vod. zdrojovDALKIA a. s.
Rekonštrukcia rozvodov vody Way Industries KrupinaWAY a. s
Rekonštrukcia rozvodov pitnej vodyC-bau s. r. o.
Zvolen ul. Jesenského – rekonštrukcia zberačaStVS B. Bystrica
Armatúrna šachta pre potrubie ZSNPC-bau s.r.o.
Preložka vodovodných potrubíI.G.C. STROJAL
Oprava vodovodného potrubia ZSNPDALKIA a.s.
Rekonštrukcia potrubia priemyselnej vody SLOVALCOC-bau s.r.o.
Rekonštrukcia potrubia priemyselnej vody ZSNPC-bau s.r.o.
Oprava vodovodného potrubia v areáli ZSNPDALKIA a.s.
Rekonštrukcia rozvodov priemyselnej vodyPP Štúrovo a.s.
Oprava kanalizačného potrubia v areáli spol. FagorVEOLIA a.s.
Dažďová kanalizácia v areáli CVTCPROMTO a.s.
Oprava vodovodu v areáli spol. FagorVEOLIA a.s.
Oprava vodovodu v areáli spol. ZSNPVEOLIA a.s.
Technologický projekt č.4 oprava vodovodu NEMAK DYNAMIK s.r.o. 
Oprava potrubia pitnej vody v areáli ZSNP VEOLIA a.s. 
Rekonštrukcia chladiacich veží v areáli ZSNP VEOLIA a.s. 
Obchodné centrum ARDIS prekládka vodovodu ARDIS a.s. 
Rekonštrukcia vonkajšieho rozvodu pitnej vody Lad. Vieska 
Oprava potrubia pitnej a priemyselnej vody v areáli ZSNP VEOLIA a.s. 
Brezno, rozšírenie vodovodu a kanalizácie, ul. MPČL – ul. Potočná StVS B. Bystrica
Rekonštrukcia uzlových rozvodov vodyVEOLIA a.s.
Rekonštrukcia rozvodu pitnej vodyVEOLIA a.s.
Oprava vodovoduTUBAPACK a.s.
Prekládka vodovodného potrubiaStVS a.s.